Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


esp8266

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
esp8266 [2017/04/23 23:58]
blazek [Zapojení ESP-12E pro flash]
esp8266 [2017/04/27 00:25] (aktuální)
blazek [Zapojení ESP-12E]
Řádek 62: Řádek 62:
  
 ==== Zapojení ESP-12E ==== ==== Zapojení ESP-12E ====
 +
 +===== První program =====
 +
 +<file c first-program.ino>​
 +#include <​ESP8266WiFi.h>​
 +#include <​WiFiClient.h>​
 +#include <​ESP8266WebServer.h>​
 +#include <​ESP8266mDNS.h>​
 +
 +MDNSResponder mdns;
 +
 +const char* ssid = "​xxx";​
 +const char* password = "​xxx";​
 +
 +ESP8266WebServer server(80);
 +
 +int ledState = 0;
 + 
 +void setup(){ ​   ​
 +  delay(1000);​
 +  Serial.begin(9600);  ​
 +  ​
 +  pinMode(D0, OUTPUT);
 +  digitalWrite(D0,​ LOW);
 +  ​
 +  Serial.println();​
 +  Serial.print("​Pripojuji k ");
 +  Serial.println(ssid);​
 +  WiFi.begin(ssid,​ password);
 +  ​
 +  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 +    delay(500);
 +    Serial.print("​."​);​
 +  }
 +  ​
 +  Serial.println();​
 +  Serial.println("​WiFi pripojena!"​); ​  
 +  ​
 +  Serial.print("​Pouzij k pripojeni tuto adresu: ");
 +  Serial.print("​http://"​);  ​
 +  Serial.println(WiFi.localIP());​
 +  ​
 +  if (mdns.begin("​esp8266",​ WiFi.localIP())) {
 +    Serial.println("​MDNS responder started"​);​
 +  }  ​
 +  ​
 +  server.on("/",​ [](){
 +    server.send(200,​ "​text/​html",​ returnWebPage(ledStateInfo(ledState)));​
 +  });
 +
 +  server.on("/​ZapnoutSvetlo",​ [](){
 +    ledState = 1;
 +    server.send(200,​ "​text/​html",​ returnWebPage(ledStateInfo(ledState)));​
 +    digitalWrite(D0,​ HIGH);
 +  });
 +
 +  server.on("/​VypnoutSvetlo",​ [](){
 +    ledState = 0;
 +    server.send(200,​ "​text/​html",​ returnWebPage(ledStateInfo(ledState)));​
 +    digitalWrite(D0,​ LOW);
 +  });
 +
 +  server.begin();​
 +  Serial.println("​HTTP server spusten"​);​
 +}
 +
 +void loop() {
 +  server.handleClient();​
 +}
 +
 +String returnWebPage(String message) {
 +  String webPage;
 +  webPage += "<​!DOCTYPE html>";​
 +  webPage += "<​html>";​
 +  webPage += "<​head>";​
 +  webPage += "<​title>​ESP8266 WebServer</​title>";​
 +  webPage += "<​meta charset=\"​UTF-8\">";​
 +  webPage += "<​meta name=\"​viewport\"​ content=\"​width=device-width,​ initial-scale=1.0\">";​
 +  webPage += "<​link rel=\"​stylesheet\"​ href=\"​https://​maxcdn.bootstrapcdn.com/​bootstrap/​3.3.7/​css/​bootstrap.min.css\"​ integrity=\"​sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/​K68vbdEjh4u\"​ crossorigin=\"​anonymous\">";​
 +  webPage += "</​head>";​
 +  webPage += "<​body>";​
 +  webPage += "<​div class=\"​container\">";​
 +  webPage += "<​h1 class=\"​h3 text-center\">​Wi-Fi LED</​h1>";​
 +  webPage += "<​div class=\"​row\">";​
 +  webPage += "<​div class=\"​col-md-offset-4 col-md-4\">";​
 +  webPage += "<​div class=\"​panel panel-default\">";​
 +  webPage += "<​div class=\"​panel-heading\">";​
 +  webPage += "<​h3 class=\"​panel-title\">​Stav</​h3>";​
 +  webPage += "</​div>";​
 +  webPage += "<​div class=\"​panel-body text-center\">";​
 +  webPage += message;
 +  webPage += "</​div>";​
 +  webPage += "</​div>";​
 +  webPage += "<​div class=\"​row\">";​
 +  webPage += "<​div class=\"​col-xs-6\">";​
 +  webPage += "<a class=\"​btn btn-success btn-block\"​ href=\"/​ZapnoutSvetlo\">​ZAPNOUT</​a>";​
 +  webPage += "</​div>";​
 +  webPage += "<​div class=\"​col-xs-6\">";​
 +  webPage += "<a class=\"​btn btn-danger btn-block\"​ href=\"/​VypnoutSvetlo\">​VYPNOUT</​a>";​
 +  webPage += "</​div>";​
 +  webPage += "</​div>";​
 +  webPage += "</​div>"; ​            
 +  webPage += "</​div>";​
 +  webPage += "</​div>";​
 +  webPage += "</​body>";​
 +  webPage += "</​html>";​
 +
 +  return webPage;
 +}
 +
 +String ledStateInfo(int state) {
 +  if (state == 0) {
 +    return "​VYPNUTO";​
 +  } else {
 +    return "​ZAPNUTO";​
 +  }
 +}
 +</​file>​
  
  
  
esp8266.txt · Poslední úprava: 2017/04/27 00:25 autor: blazek