Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vagrant

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
vagrant [2016/05/16 14:58]
blazek [Ansible Vagrant Box]
vagrant [2016/07/20 15:05] (aktuální)
blazek [JAVA EE Vagrant Box]
Řádek 334: Řádek 334:
 </​code>​ </​code>​
   ​   ​
 +==== Port Forward ====
 +
 +WildFly
 +
 +<file conf Vagrantfile>​
 +config.vm.network "​forwarded_port",​ guest: 8080, host: 8080
 +</​file>​
 +
 +PostgreSQL
 +
 +<file conf Vagrantfile>​
 +config.vm.network "​forwarded_port",​ guest: 5432, host: 5432
 +</​file>​
 +
 +MySQL
 +
 +<file conf Vagrantfile>​
 +config.vm.network "​forwarded_port",​ guest: 3306, host: 3306
 +</​file>​
  
vagrant.txt · Poslední úprava: 2016/07/20 15:05 autor: blazek