Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


continous-integration

Continuous integration

 • Apache Ant
 • Apache Maven
 • Gradle
 • Jenkins

Apache Ant

Apache Maven

Buildovací nástroj.

http://maven.apache.org

Maven central repository

Obsahuje JAVA knihovny různých verzí (i zdrojové kódy a dokumentace).

http://search.maven.org/

Fáze

 • validate - kontrola projektu
 • compile - kompilace zdrojových kódů projektu
 • test - unit testy
 • package - zabalení do JAR nebo WAR
 • integration-test - integrační testy
 • verify - ověřění balíčku
 • install - instalace balíčku do lokální repository, závislosti pro jiné lokální projekty
 • deploy - nasazení

Vytvoření projektu

shell# mvn archetype:generate -DarchetypeGroupId=org.apache.maven.archetypes -DgroupId=cz.isn.testapp -DartifactId=testapp

Struktura projektu

testapp
|-- pom.xml
`-- src
  |-- main
  |  `-- java
  |    `-- cz
  |      `-- isn
  |        `-- testapp
  |          `-- App.java
  `-- test
    `-- java
      `-- cz
        `-- isn
          `-- testapp
            `-- AppTest.java

Konfigurační soubor

POM = Project Object Model

pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 
 <groupId>cz.isn.testapp</groupId>
 <artifactId>testapp</artifactId>
 <packaging>jar</packaging>
 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 
 <name>testapp</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>
 
 <properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
 </properties>
 
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>junit</groupId>
   <artifactId>junit</artifactId>
   <version>3.8.1</version>
   <scope>test</scope>
  </dependency>
 </dependencies>
</project>
 • modelVersion = verze konfiguračního souboru XML pro maven
 • groupId = skupina
 • artifactId = název projektu
 • packaging = JAR, WAR, EAR, …
 • version = verze projektu
 • name = název projektu (dokumentace)
 • url = odkaz na projekt (dokumentace)
 • description = popis projektu (dokumentace)
 • dependecies = závislosti

IDE NetBeans

FileNew Project → Categories: Maven → Projects: Java Application

Instalace na CentOS 6

Stažení a rozbalení balíku

shell# mkdir /opt/ci
shell# cd /opt/ci
shell# wget -c -t 0 http://mirror.hosting90.cz/apache/maven/maven-3/3.1.0/binaries/apache-maven-3.1.0-bin.tar.gz
shell# tar xvzf apache-maven-3.1.0-bin.tar.gz

Vytvořit konfiguraci pro path

/etc/profile.d/maven.sh
# maven path
export MAVEN_HOME=/opt/ci/apache-maven-3.1.0
export PATH=${MAVEN_HOME}/bin:${PATH}

Odhásit, přihlásit a otestovat

shell$ mvn -version
Apache Maven 3.1.0 ...
Maven home: /opt/ci/apache-maven-3.1.0
Java version: 1.6.0_45, vendor: Sun Microsystems Inc.
Java home: /opt/java-jboss/jdk1.6.0_45/jre
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "2.6.32-042stab078.28", arch: "amd64", family: "unix"

Instalace na Windows 7

 1. rozbalit apache-maven-3.1.0-bin.zip např. do C:\work\JAVA\ci\apache-maven-3.1.0
 2. Ovládací panelyUpřesnit nastavení systémuUpřesnitProměnné prostředíNová…
  • Název proměnné: MAVEN_HOME
  • Hodnota proměnné: C:\work\JAVA\ci\apache-maven-3.1.0
 3. Upravit… proměnná PATH a přidat
  • ;%MAVEN_HOME%\bin
 4. otestovat funkčnost
  • C:\Users\blazek>mvn -version
   Apache Maven 3.1.0 ...
   Maven home: C:\work\JAVA\ci\apache-maven-3.1.0\bin\..
   Java version: 1.6.0_45, vendor: Sun Microsystems Inc.
   Java home: C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_45\jre
   Default locale: cs_CZ, platform encoding: Cp1250
   OS name: "windows 7", version: "6.1", arch: "amd64", family: "windows"

Gradle

http://www.gradle.org

build.gradle

Jenkins

continous-integration.txt · Poslední úprava: 2023/12/26 19:13 autor: 127.0.0.1