Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


doctrine

Doctrine 2

Knihovna pro objektově relační mapování v PHP.

Doctrine home page: http://www.doctrine-project.org/

Demo examples: http://doctrine.isn.cz/

Požadavky

 • miminálně PHP 5.3.0

Instalace pomocí Composeru

Protože mám v konfiguraci PHP (/etc/php.ini) volbu allow_url_fopen=Off, tak jsem do PHP CLI povolil hodnotu On pro stažení a instalaci.

Stažení

shell# mkdir -p /data/install/doctrine
shell# cd /data/install/doctrine
shell# curl -s http://getcomposer.org/installer | php -d allow_url_fopen=On

Vytvoření konfiguračního souboru pro Composer

Pro verzi Doctrine 2.3.4.

composer.json
{
  "require": {
    "doctrine/orm": "2.3.4"
  }
}

Instalace přes Composer

shell# php -d allow_url_fopen=On composer.phar install

Vrstvy

Common

Namespace: Doctrine\Common
Doc: http://docs.doctrine-project.org/projects/doctrine-common/en/latest/

 • Class Loading
 • Doctrine Annotations
 • Doctrine Caching

DBAL (DataBase Abstraction Layer)

Včetně Common.

Namespace: Doctrine\DBAL
Doc: http://docs.doctrine-project.org/projects/doctrine-dbal/en/latest/

 • PDO
 • DQL (Doctrine Query Language)

ORM (Object-Relational Mapping)

Včetně Common a DBAL.

Namespace: Doctrine\ORM
Doc: http://docs.doctrine-project.org/projects/doctrine-orm/en/latest/

MySQL DB

Vytvoření MySQL databáze a nastavení oprávnění.

shell# mysql -p -u root
mysql> CREATE DATABASE doctrinedemo DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON doctrinedemo.* TO doctrinedemo@localhost IDENTIFIED BY 'secretPassword';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> QUIT;

Příprava a konfigurace

Přejít do adresáře projektu.

shell# mkdir -p lib/doctrine
shell# cp -r /data/install/doctrine/vendor ./lib/doctrine
doctrine-load.php
<?php
// bootstrap.php
require_once './lib/vendor/autoload.php';
 
use Doctrine\ORM\Tools\Setup;
use Doctrine\ORM\EntityManager;
 
$paths = array('./lib/entities');
$isDevMode = false;
 
// the connection configuration
$dbParams = array(
  'driver'  => 'pdo_mysql',
  'user'   => 'doctrinedemo',
  'password' => 'secretPassword',
  'dbname'  => 'doctrinedemo',
);
 
$config = Setup::createAnnotationMetadataConfiguration($paths, $isDevMode);
$entityManager = EntityManager::create($dbParams, $config);
?>

Entity

entities/User.php
<?php
 
/**
 * Description of User
 *
 * @author blazek
 * @Entity @Table(name="user")
 */
class User {
 
  /**
   * @Id @Column(type="integer")
   * @GeneratedValue
   */
  private $id;
 
  /** @Column(type="string", length=45, unique=false, nullable=true) */
  private $firstname;
 
  /** @Column(type="string", length=45, unique=false, nullable=true) */
  private $lastname;
 
  /** @Column(type="string", length=45, unique=true, nullable=false) */
  private $login;
 
  /** @Column(type="string", length=64, unique=false, nullable=false) */
  private $password;
 
  /** @Column(type="text", nullable=false) */
  private $description;
 
  /**
   * @Column(type="datetime", nullable=false)
   * @GeneratedValue
   */
  private $insertDate;
 
  function __construct() {
 
  }
 
  public function getId() {
    return $this->id;
  }
 
  public function setId($id) {
    $this->id = $id;
  }
 
  public function getFirstname() {
    return $this->firstname;
  }
 
  public function setFirstname($firstname) {
    $this->firstname = $firstname;
  }
 
  public function getLastname() {
    return $this->lastname;
  }
 
  public function setLastname($lastname) {
    $this->lastname = $lastname;
  }
 
  public function getLogin() {
    return $this->login;
  }
 
  public function setLogin($login) {
    $this->login = $login;
  }
 
  public function getPassword() {
    return $this->password;
  }
 
  public function setPassword($password) {
    $this->password = $password;
  }
 
  public function getDescription() {
    return $this->description;
  }
 
  public function setDescription($description) {
    $this->description = $description;
  }
 
  public function getInsertDate() {
    return $this->insertDate;
  }
 
  public function setInsertDate($insertDate) {
    $this->insertDate = $insertDate;
  }
 
}
?>
create.sql
-- -----------------------------------------------------
-- Table `doctrinedemo`.`user`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `doctrinedemo`.`user` (
 `id` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `firstname` VARCHAR(45) NULL,
 `lastname` VARCHAR(45) NULL,
 `login` VARCHAR(45) NOT NULL,
 `password` VARCHAR(64) NOT NULL,
 `description` TEXT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`))
ENGINE = InnoDB;
doctrine.txt · Poslední úprava: 2023/12/26 19:13 autor: 127.0.0.1