Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


netbeans

Netbeans

Aplikační servery

JBOSS 7.X

Klávesové zkratky

https://netbeans.org/project_downloads/usersguide/shortcuts-80.pdf

Zkratka Popis
F6 run/deploy
Alt + F6 test
F11 build
Shift + F11 clean anb build
Alt + Shift + F automatické formátování
Ctrl + Shift + Up/Down kopírování řádků nahoru/dolů
Alt + Shift + Up/Down přesun řádků nahoru/dolů
Ctrl + E vymaže celý řádek
Ctrl + B přechod na deklaraci metody
Ctrl + / zakomentuje výběr
Shift + Esc maximalizace editoru kódu
Ctrl + Q návrat k poslední editaci
Ctrl + Up/Down přechod mezi taby otevřených souborů
Ctrl + W uzavření aktuálního tabu souboru
Ctrl + U, U změna na velká písmena
Ctrl + U, L změna na malá písmena
Ctrl + U, S přepnutí velikosti písmen
Ctrl + Del/BackSpace smazání následující/předchozího slova
Ctrl + P vyvolá tooltip parametrů metody
Ctrl + ; doplní na konec řádku středník „;“
Ctrl + Shift + ; doplní na konec řádku středník „;“ a začne nový řádek
Ctrl + R přejmenování aktuální proměnné/třídy/metody
Ctrl + Shift + R přepnutí kurzoru na block selector
Alt + Backspace remove surrounding (odstranění „okolí“)

Změna JDK HOME

 1. editovat v umístění NetBeans soubor C:\Program Files\NetBeans 8.1\etc\netbeans.conf
 2. upravit nastavení JDK HOME, tam kde mám JAVA HOME netbeans_jdkhome=„C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_141“

Přidání JAVA Platform

Přidání další JAVA Platform (1.6, 1.7) do NetBeans.

 • menu ToolsJava Platforms
 • Add Platform…, check Java Standard Edition
  • např. pro Win C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_45
  • např. pro Win C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80

Nastavení autora

Úprava tagu @author.

 1. ToolsTemplates
 2. kliknout na tlačítko Settings, otevře se soubor User.settings
 3. upravit a uložit např. na user=Jiří Blažek <jiri.blazek@isn.cz>

Action Items

WindowAction Items CTRL + 6

ToolsOptionsMiscellaneousAction Items (@todo, TODO, FIXME, XXX, PENDING, …)

NetBeans Cache

NetBeans Cache může mít i několik GB. Na Win 7 je v cestě C:\Users\blazek\AppData\Local\NetBeans\Cache.

Více instancí NetBeans

Nastavením alternativní –userdir a –cachedir lze provozovat více instancí NetBeans (Multiple instance).

Např. pro Win 7

"C:\Program Files\NetBeans 8.1\bin\netbeans64.exe" --userdir C:\work\NetBeans\userdir-8.1 --cachedir C:\work\NetBeans\cachedir-8.1

GIT

Lokální maven repository pro Informix driver v projektu

Download Informix JDBC driver from webpage IBM: http://www14.software.ibm.com/webapp/download/search.jsp?go=y&rs=ifxjdbc

1. u projektu na adresář Dependencies kliknout pravým tlačítkem
2. vybrat volbu Add Dependency…
3. vyplnit Group ID, Artifact ID, Version a přidat Add

Group ID: com.informix.jdbc
Artifact ID: ifxjdbc
Version: 4.10.0

4. v adresáři Dependencies kliknout na nově přidaný ifxjdbc-4.10.0.jar pravým tlačítkem a kliknout na Manually install artifact, v okně zadat cestu k driveru ifxjdbc.jar a nainstalovat kliknutím na tlačítko Install localy

Artifact to install: např. C:\Program Files\ibm\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar

5. hotovo, instalace se provede do následujícího umístění do lokální repository mavenu

Installing C:\Program Files\ibm\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar to C:\Users\blazek\.m2\repository\com\informix\jdbc\ifxjdbc\4.10.0\ifxjdbc-4.10.0.jar

netbeans.txt · Poslední úprava: 2023/12/26 19:13 autor: 127.0.0.1