Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wordpress

WordPress

Instalace

Stáhnutí, umístění, oprávnění

shell# cd /data/install
shell# wget -c -t 0 http://wordpress.org/latest.tar.gz
shell# tar xvzf latest.targ.gz
shell# mv wordpress /data/www
shell# chown -R apache:apache /data/www/wordpress

MySQL databáze

Vytvoření databáze pro WordPress a nastavení přístupu.

shell# mysql -p -u root
mysql> CREATE DATABASE wordpress DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpress@localhost IDENTIFIED BY 'secretPassword';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> QUIT;

HTTP server

Konfigurace virtual hosta

/etc/httpd/conf/httpd.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@isn.cz
  DocumentRoot /data/www/wordpress
  ServerName orion.isn.cz
  ErrorLog logs/orion.isn.cz-error_log
  CustomLog logs/orion.isn.cz-access_log common
</VirtualHost>

Restart http serveru

shell# service httpd restart

WEB setup

Vstoupit na http://orion.isn.cz a pokračovat dle instrukcí.

wordpress.txt · Poslední úprava: 2023/12/26 19:13 autor: 127.0.0.1